MENU

Welkom

Bestuur

Voorwaarden

Gehonoreerde aanvragen

Jaarverslagen

Aanvraagformulier

Contact

Links

Stichting Koepelfonds

 

Welkom op de website van de Stichting Koepelfonds.

Het Koepelfonds is in 2001 ontstaan uit de Stichting Volksgebouw De Koepel. In eerste instantie alleen voor Voorburg, maar sinds 1 januari 2004 ook voor Leidschendam. De stichting wil de sociale contacten binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg bevorderen, de gemeenschapszin in deze gemeente en de vitaliteit van de samenleving versterken en de participatie van instellingen en inwoners aan de samenleving ondersteunen. Dit wil het Koepelfonds bereiken door te voorzien in financiering van kleinschalige activiteiten en projecten met een sociaal of sociaal-cultureel karakter, die anders niet of slechts gedeeltelijk zijn te realiseren.

Het Koepelfonds beheert een klein vermogen van circa € 120.000. Projecten worden gefinancierd uit de renteopbrengsten. Het vermogen is risicoarm belegd. Met zekere regelmaat wordt een gerichte marktverkenning uitgevoerd om te zien welke risicoarme belegging voor het Koepelfonds het meest aantrekkelijk is.
De renteopbrengst bepaalt dus de omvang van de werkbegroting van het bestuur. Met deze renteopbrengst, die rond de € 2000 per jaar bedraagt, worden kleinschalige sociale projecten of activiteiten gesubsidieerd. Ook kan een onderdeel van een grootschaliger project worden gedekt. Tevens is een klein deel van de opbrenst gereserveerd voor bestuurskosten. Het bestuur streeft ernaar dit niet meer dan 20% van de totale begroting te laten bedragen.

Overweegt u een aanvraag in te dienen, lees dan de voorwaarden goed door. Voor een aanvraag kunt u het aanvraagformulier downloaden in Word. Stuur het ingevulde formulier per email aan ons terug.