1.9. Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg

De interkerkelijke werkgroep Vluchtelingen en Statushouders, die is opgericht door de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg, werkt samen met andere instellingen aan inburgering en begeleiding van vluchtelingen en statushouders. Voor deze nieuwe inwoners is dringend behoefte aan ‘maatjes’. Er is een reizende fototentoonstelling gemaakt om nieuwe ‘maatjes’ te werven. Het Koepelfonds gaf een bijdrage van € 250.

Wilt u ook een aanvraag doen

Bekijk onze voorwaarden

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623