2020-2021

Stichting Vrienden van Molenwei heeft subsidie gevraagd voor Kring Lopen. In verband met corona heeft deze activiteit niet plaatsgevonden. Het toegekende bedrag ad € 250,- is in 2021 ingezet voor Kiem (boerendrama op locatie over de maakbaarheid van het leven) georganiseerd door dezelfde stichting.

Op initiatief van de buurt is op Opa’s veldje (Tuinluststraat, Voorburg-West), o.a. met € 500 steun van het Koepelfonds, een watertappunt gerealiseerd.

Het Koepelfonds heeft € 250 bijgedragen aan het tot stand komen van een historische audiotour over Leidschendam en Voorburg, een initiatief van de stichting Film en Theater 070. Diverse audiotours zijn gerealiseerd en staan inmiddels online..

Het verzoek van Schoner Stompwijk om een bijdrage van € 250 toe te kennen voor een watertappunt is gehonoreerd. Het tappunt is geplaatst.  

Wilt u ook een aanvraag doen

Bekijk onze voorwaarden

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623