2022

De Stichting De Tureluur is een bedrag van € 500 toegezegd voor het project Realisatie dagbesteding ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Stichting Epic Youth werd een bijdrage van € 500 toegezegd voor digitale activiteiten (project Xpress Yourself) waarmee jongeren in Leidschendam-Voorburg kennis kunnen maken met activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en het aanbod in hun woonplaats.

Een Kerstactie ten behoeve van inwoners van Voorburg die leven in armoede werd via bonnen van de Hoogvliet ter waarde van in totaal € 500 gesteund.

Voor een fototentoonstelling (Afghaanse trots verbindt werelden) van Stichting De Stadscoalitie werd een bedrag € 250 ter beschikking gesteld, met name voor kinderen en inburgering.

Aan de Stichting Huygens Muziekfestival werd een bijdrage van € 500 beschikbaar gesteld,

Voor de bewonersontmoetingen van bewoners van  het Anker, de Meerpaal en de Margrietflat waar vooral oudere alleenstaanden wonen werd  € 250 toegezegd.

Voor de uitvoering Robins Eiland van Theater Stuiter gericht op kinderen is een bijdrage van € 600 ter beschikking gesteld om het project op drie scholen in de gemeente tot uitvoering te brengen.

Wilt u ook een aanvraag doen

Bekijk onze voorwaarden

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623