The Carol Company gaf een Kerstconcert en het Koepelfonds verleende daarvoor een bijdrage van € 250,--

Betreft: subsidieaanvraag Optreden Huygensfestival (2019-09)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor het optreden van VOV tijdens het Huygensfestival 2019

Betreft: subsidieaanvraag sousafoon (2019-08)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor de aanschaf van een nieuwe sousafoon.

Betreft: subsidieaanvraag Dansgala 2019 (2019-06)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor de invulling van de (10-jarige) jubileumactiviteit.

Betreft: subsidieaanvraag Clubruimte 2.0 (2019-03)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor de inrichting van de nieuwe uitbreiding van de clubruimte 2.0. Onze wens is het bedrag te besteden aan verfmateriaal.

Betreft: subsidieaanvraag Herdenkingsconcert 4 mei 2019 (2019-02)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor het Herdenkingsconcert op 4 mei a.s..

Op zaterdagmiddag 1 december 2018 organiseerde de Stichting IBCE zoals elk jaar een sinterklaasfeest voor alle kinderen die meedoen aan de activiteiten van de stichting, zoals de huiswerkbegeleiding en het huiskamer project. Het was een fantastische middag met de Sint en  Pieten en natuurlijk ook veel cadeaus. Er was veel belangstelling van de kinderen en het enthousiasme was groot. Het Koepelfonds ondersteunde Sint Nicolaas met € 250. 

De interkerkelijke werkgroep Vluchtelingen en Statushouders, die is opgericht door de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg, werkt samen met andere instellingen aan inburgering en begeleiding van vluchtelingen en statushouders. Voor deze nieuwe inwoners is dringend behoefte aan ‘maatjes’. Er is een reizende fototentoonstelling gemaakt om nieuwe ‘maatjes’ te werven. Het Koepelfonds gaf een bijdrage van € 250.

Aanvraag bijdrage 35-jarig jubileum van de activiteitencommissie.
De activiteitencommisie organiseert diverse activiteiten in het dienstencentrum om de bewoners met elkaar in contact te brengen. Dit jaar bestaat de commissie 35 jaar en men wil dit graag vieren. Er zal voor verschillende activiteiten en voor consumpties een
bijdrage gevraagd worden, maar de opbrengst zal niet de kosten van alle activiteiten kunnen dekken.
Het bestuur heeft besloten voor het vieren van dit jubileum een bijdrage te geven.

Scouting Satoko Kitahara had een groepstent voor 10 personen nodig om de leiding in te huisvesten, als ze op kamp gaan. Zelf konden ze deze niet geheel bekostigen. Het Koepelfonds sprong bij.

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623