Een bedrag van € 250 is beschikbaar gesteld als financiële ondersteuning voor het Herdenkingsconcert door Voix Jolie op 4 mei 2019.

Het Koepelfonds heeft € 250 beschikbaar gesteld aan Stichting Damherten (scouting)  als financiële ondersteuning voor de inrichting van de nieuwe uitbreiding van de clubruimte 2.0.

Aan Stichting Dans aan de Vliet is € 250 beschikbaar gesteld als financiële ondersteuning voor de invulling van de (10-jarige) jubileumactiviteit Dansgala 2019.

Het Koepelfonds heeft € 250,- beschikbaar gesteld aan Showband ‘75 als financiële ondersteuning voor de aanschaf van een nieuwe sousafoon.

Een bedrag van € 250 is beschikbaar gesteld als financiële ondersteuning voor het optreden van de Voorburgse Oratorium Vereniging tijdens het Huygensfestival 2019

The Carol Company gaf een Kerstconcert en het Koepelfonds verleende daarvoor een bijdrage van € 250.

Het Koepelfonds draagt bij aan projecten en activiteiten die de sociale cohesie in de gemeente Leidschendam-Voorburg versterken.

De jaarverslagen van de Stichting Koepelfonds geven inzicht in toegekende bijdragen over deze en eerdere jaren.

Stichting Vrienden van Molenwei heeft subsidie gevraagd voor Kring Lopen. In verband met corona heeft deze activiteit niet plaatsgevonden. Het toegekende bedrag ad € 250,- is in 2021 ingezet voor Kiem (boerendrama op locatie over de maakbaarheid van het leven) georganiseerd door dezelfde stichting.

Op initiatief van de buurt is op Opa’s veldje (Tuinluststraat, Voorburg-West), o.a. met € 500 steun van het Koepelfonds, een watertappunt gerealiseerd.

Het Koepelfonds heeft € 250 bijgedragen aan het tot stand komen van een historische audiotour over Leidschendam en Voorburg, een initiatief van de stichting Film en Theater 070. Diverse audiotours zijn gerealiseerd en staan inmiddels online..

Het verzoek van Schoner Stompwijk om een bijdrage van € 250 toe te kennen voor een watertappunt is gehonoreerd. Het tappunt is geplaatst.  

De Stichting De Tureluur is een bedrag van € 500 toegezegd voor het project Realisatie dagbesteding ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Stichting Epic Youth werd een bijdrage van € 500 toegezegd voor digitale activiteiten (project Xpress Yourself) waarmee jongeren in Leidschendam-Voorburg kennis kunnen maken met activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en het aanbod in hun woonplaats.

Een Kerstactie ten behoeve van inwoners van Voorburg die leven in armoede werd via bonnen van de Hoogvliet ter waarde van in totaal € 500 gesteund.

Voor een fototentoonstelling (Afghaanse trots verbindt werelden) van Stichting De Stadscoalitie werd een bedrag € 250 ter beschikking gesteld, met name voor kinderen en inburgering.

Aan de Stichting Huygens Muziekfestival werd een bijdrage van € 500 beschikbaar gesteld,

Voor de bewonersontmoetingen van bewoners van  het Anker, de Meerpaal en de Margrietflat waar vooral oudere alleenstaanden wonen werd  € 250 toegezegd.

Voor de uitvoering Robins Eiland van Theater Stuiter gericht op kinderen is een bijdrage van € 600 ter beschikking gesteld om het project op drie scholen in de gemeente tot uitvoering te brengen.

Aan het Leidschendams A Capellakoor Cantiamo werd een toezegging gedaan voor een bijdrage van € 400 voor een verlaat jubileumconcert dat als gevolg van covid eerder geen doorgang kon vinden.

Stichting beeldende kunst Voorburg werd een bijdrage toegezegd van €250 voor de 5e Voorburgse Rondgang, een kunstenfestival in het Huygenskwartier. 

Stichting DuoFiets Voorburg richt zich op mensen die vanwege ouderdom, fysieke beperkingen of een beperkt sociaal netwerk weinig of niet actief zijn en of buiten komen. Het samen fietsen kan deze mensen letterlijk uit hun isolement halen. Daarom werd een bijdrage van €500 toegekend ten behoeve van de veiligheidsvoorzieningen.

Bestuurslid

bestuurslid

Secretarais

Penningmeester

Voorzitter

Het verzoek van Schoner Stompwijk om een subsidie van € 250 toe te kennen voor een watertappunt is gehonoreerd. Het tappunt is geplaatst. Begin 2022 is het toegezegde bedrag overgemaakt.

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623