Het verzoek van Schoner Stompwijk om een subsidie van € 250 toe te kennen voor een watertappunt is gehonoreerd. Het tappunt is geplaatst. Begin 2022 is het toegezegde bedrag overgemaakt.

Het Koepelfonds heeft € 250 bijgedragen aan het tot stand komen van een historische audiotour over Leidschendam en Voorburg, een initiatief van de stichting Film en Theater 070. Diverse audiotours zijn gerealiseerd en staan inmiddels online. De bijdrage is begin 2022 overgemaakt.

Op initiatief van de buurt is op Opa’s veldje (Tuinluststraat, Voorburg-West), o.a. met € 500 steun van het Koepelfonds, een watertappunt gerealiseerd. Betaling heeft in 2021 plaatsgevonden.

Stichting Vrienden van Molenwei heeft subsidie gevraagd voor Kring Lopen, gepland voor begin juni 2020. In verband met corona heeft deze activiteit niet plaatsgevonden. Het toegekende bedrag ad € 250 is in 2021 ingezet voor KIEM. georganiseerd door dezelfde stichting. Deze activiteit is uitgevoerd en begin 2022 betaald.

The Carol Company gaf een Kerstconcert en het Koepelfonds verleende daarvoor een bijdrage van € 250,--

Betreft: subsidieaanvraag Optreden Huygensfestival (2019-09)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor het optreden van VOV tijdens het Huygensfestival 2019

Betreft: subsidieaanvraag sousafoon (2019-08)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor de aanschaf van een nieuwe sousafoon.

Betreft: subsidieaanvraag Dansgala 2019 (2019-06)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor de invulling van de (10-jarige) jubileumactiviteit.

Betreft: subsidieaanvraag Clubruimte 2.0 (2019-03)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor de inrichting van de nieuwe uitbreiding van de clubruimte 2.0. Onze wens is het bedrag te besteden aan verfmateriaal.

Betreft: subsidieaanvraag Herdenkingsconcert 4 mei 2019 (2019-02)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor het Herdenkingsconcert op 4 mei a.s..

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623