Stichting Vrienden van Molenwei heeft subsidie gevraagd voor Kring Lopen. In verband met corona heeft deze activiteit niet plaatsgevonden. Het toegekende bedrag ad € 250,- is in 2021 ingezet voor Kiem (boerendrama op locatie over de maakbaarheid van het leven) georganiseerd door dezelfde stichting.

Op initiatief van de buurt is op Opa’s veldje (Tuinluststraat, Voorburg-West), o.a. met € 500 steun van het Koepelfonds, een watertappunt gerealiseerd.

Het Koepelfonds heeft € 250 bijgedragen aan het tot stand komen van een historische audiotour over Leidschendam en Voorburg, een initiatief van de stichting Film en Theater 070. Diverse audiotours zijn gerealiseerd en staan inmiddels online..

Het verzoek van Schoner Stompwijk om een bijdrage van € 250 toe te kennen voor een watertappunt is gehonoreerd. Het tappunt is geplaatst.  

Aan het Leidschendams A Capellakoor Cantiamo werd een toezegging gedaan voor een bijdrage van € 400 voor een verlaat jubileumconcert dat als gevolg van covid eerder geen doorgang kon vinden.

Stichting beeldende kunst Voorburg werd een bijdrage toegezegd van €250 voor de 5e Voorburgse Rondgang, een kunstenfestival in het Huygenskwartier. 

Stichting DuoFiets Voorburg richt zich op mensen die vanwege ouderdom, fysieke beperkingen of een beperkt sociaal netwerk weinig of niet actief zijn en of buiten komen. Het samen fietsen kan deze mensen letterlijk uit hun isolement halen. Daarom werd een bijdrage van €500 toegekend ten behoeve van de veiligheidsvoorzieningen.

De Stichting Open Monumentendag wil deze dag speciaal onder de aandacht brengen van nieuwe Nederlanders. Daarom liggen er in de stands behalve folders in het Nederlands ook folders in het Arabisch en het Tigrinya en is er een programma voor deze doelgroep, waarbij gekozen kan worden uit: 
- Op pad gaan met een Nederlands maatje
- Zelfstandig de monumenten bezoeken
- Bezoeken met een busje, waarvoor ingeschreven moet worden.
Het Koepelfonds droeg € 250 bij om deze doelgroep bij de Open Monumentendag te betrekken.

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623