Een bedrag van € 250 is beschikbaar gesteld als financiële ondersteuning voor het Herdenkingsconcert door Voix Jolie op 4 mei 2019.

Het Koepelfonds heeft € 250 beschikbaar gesteld aan Stichting Damherten (scouting)  als financiële ondersteuning voor de inrichting van de nieuwe uitbreiding van de clubruimte 2.0.

Aan Stichting Dans aan de Vliet is € 250 beschikbaar gesteld als financiële ondersteuning voor de invulling van de (10-jarige) jubileumactiviteit Dansgala 2019.

Het Koepelfonds heeft € 250,- beschikbaar gesteld aan Showband ‘75 als financiële ondersteuning voor de aanschaf van een nieuwe sousafoon.

Een bedrag van € 250 is beschikbaar gesteld als financiële ondersteuning voor het optreden van de Voorburgse Oratorium Vereniging tijdens het Huygensfestival 2019

The Carol Company gaf een Kerstconcert en het Koepelfonds verleende daarvoor een bijdrage van € 250.

Het Koepelfonds draagt bij aan projecten en activiteiten die de sociale cohesie in de gemeente Leidschendam-Voorburg versterken.

De jaarverslagen van de Stichting Koepelfonds geven inzicht in toegekende bijdragen over deze en eerdere jaren.

The Carol Company gaf een Kerstconcert en het Koepelfonds verleende daarvoor een bijdrage van € 250,--

Betreft: subsidieaanvraag Optreden Huygensfestival (2019-09)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor het optreden van VOV tijdens het Huygensfestival 2019

Betreft: subsidieaanvraag sousafoon (2019-08)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor de aanschaf van een nieuwe sousafoon.

Betreft: subsidieaanvraag Dansgala 2019 (2019-06)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor de invulling van de (10-jarige) jubileumactiviteit.

Betreft: subsidieaanvraag Clubruimte 2.0 (2019-03)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor de inrichting van de nieuwe uitbreiding van de clubruimte 2.0. Onze wens is het bedrag te besteden aan verfmateriaal.

Betreft: subsidieaanvraag Herdenkingsconcert 4 mei 2019 (2019-02)
Naar aanleiding van uw verzoek om een financiële bijdrage t.b.v. de bovengenoemde aanvraag, heeft het bestuur van het Koepelfonds onlangs besloten € 250,-- beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor het Herdenkingsconcert op 4 mei a.s..

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623