Op zaterdagmiddag 1 december 2018 organiseerde de Stichting IBCE zoals elk jaar een sinterklaasfeest voor alle kinderen die meedoen aan de activiteiten van de stichting, zoals de huiswerkbegeleiding en het huiskamer project. Het was een fantastische middag met de Sint en  Pieten en natuurlijk ook veel cadeaus. Er was veel belangstelling van de kinderen en het enthousiasme was groot. Het Koepelfonds ondersteunde Sint Nicolaas met € 250. 

De interkerkelijke werkgroep Vluchtelingen en Statushouders, die is opgericht door de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg, werkt samen met andere instellingen aan inburgering en begeleiding van vluchtelingen en statushouders. Voor deze nieuwe inwoners is dringend behoefte aan ‘maatjes’. Er is een reizende fototentoonstelling gemaakt om nieuwe ‘maatjes’ te werven. Het Koepelfonds gaf een bijdrage van € 250.

HIJ is een jeugdorkest dat wekelijks in Forum Hadriani repeteert; bijna 2/3 van de jeugdleden komt uit de gemeente Leidschendam-Voorburg. Voor het eindconcert van HIJ op 30 juni heeft het Koepelfonds een bijdrage van € 200 beschikbaar gesteld.

Het wijkgebouw in Damsigt was toe aan renovatie. Door het buitenterrein mee te nemen in het project worden meer buitenactiviteiten mogelijk. Voor de aanschaf van speeltoestellen in de buitenruimte leverde het Koepelfonds een bijdrage van € 500.

In de wijk De Heuvel wordt elk jaar het ‘leukste buurtevenement van heel Leidschendam’  georganiseerd. Voor het organiseren en het tot uitvoering brengen van het Heuvelfeest stelde het Koepelfonds een bijdrage van € 140 beschikbaar.

In het kader van het project ‘Fenomeen Bovenveen’ worden activiteiten (o.a. sport en spel) georganiseerd om bewoners meer bij hun wijk te betrekken. Voor de buitenspeldagen in juni  en in het najaar heeft het Koepelfonds een bijdrage van € 250 beschikbaar gesteld.

In het najaar wordt in Midden-Voorburg een nieuwe turnhal geopend; drie turnverenigingen uit Voorburg maken gebruik van deze hal. Om een goede en verantwoorde uitrusting compleet te maken droeg het Koepelfonds € 250 bij in de aanschaf van toestellen en materialen.

KBO afdeling Stompwijk organiseert elk jaar de soos-activiteiten “bewegen voor ouderen”; voor het wekelijkse ‘gym-uurtje’ zijn beweegelementen aangeschaft.  Evenals vorig jaar heeft het Koepel­fonds een bijdrage van € 185 beschikbaar gesteld.

In september is de 13e editie van het Huygens festival gehouden; bij de optredens in het oude centrum van Voorburg werd door professionele artiesten klassieke muziek ten gehore gebracht.

Voor het organiseren van  en ‘masterclass’ voor jonge musici uit Midden Europa en uit de Haagse regio werd door het Koepelfonds een bijdrage van € 250 beschikbaar  gesteld.

Ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan organiseerde het Voorburgs Operakoor in april in de Koningkerk  en groot opgezet jubileumconcert; het koor werd daarbij ondersteund door een (amateur) symphonie-orkest en een aantal solisten. Er werd gerekend op 300 (grotendeels betalende) gasten en die waren er ook. Het Koepelfonds leverde een bijdrage van € 250.

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623