De Stichting De Tureluur is een bedrag van € 500 toegezegd voor het project Realisatie dagbesteding ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Stichting Epic Youth werd een bijdrage van € 500 toegezegd voor digitale activiteiten (project Xpress Yourself) waarmee jongeren in Leidschendam-Voorburg kennis kunnen maken met activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en het aanbod in hun woonplaats.

Een Kerstactie ten behoeve van inwoners van Voorburg die leven in armoede werd via bonnen van de Hoogvliet ter waarde van in totaal € 500 gesteund.

Voor een fototentoonstelling (Afghaanse trots verbindt werelden) van Stichting De Stadscoalitie werd een bedrag € 250 ter beschikking gesteld, met name voor kinderen en inburgering.

Aan de Stichting Huygens Muziekfestival werd een bijdrage van € 500 beschikbaar gesteld,

Voor de bewonersontmoetingen van bewoners van  het Anker, de Meerpaal en de Margrietflat waar vooral oudere alleenstaanden wonen werd  € 250 toegezegd.

Voor de uitvoering Robins Eiland van Theater Stuiter gericht op kinderen is een bijdrage van € 600 ter beschikking gesteld om het project op drie scholen in de gemeente tot uitvoering te brengen.

Aanvraag bijdrage 35-jarig jubileum van de activiteitencommissie.
De activiteitencommisie organiseert diverse activiteiten in het dienstencentrum om de bewoners met elkaar in contact te brengen. Dit jaar bestaat de commissie 35 jaar en men wil dit graag vieren. Er zal voor verschillende activiteiten en voor consumpties een
bijdrage gevraagd worden, maar de opbrengst zal niet de kosten van alle activiteiten kunnen dekken.
Het bestuur heeft besloten voor het vieren van dit jubileum een bijdrage te geven.

Scouting Satoko Kitahara had een groepstent voor 10 personen nodig om de leiding in te huisvesten, als ze op kamp gaan. Zelf konden ze deze niet geheel bekostigen. Het Koepelfonds sprong bij.

De Stichting Tulipa heeft in november en december een aantal activiteiten ontplooid om het Damplein wat op te vrolijken en de nieuw bestrate Damlaan onder de aandacht van het publiek te brengen. Eén van die activiteiten was een workshop schilderen, waarbij schilderijen gemaakt werden die op de schutting op het Damplein aangebracht zouden worden om deze wat aantrekkelijker te maken voor het oog. Het Koepelfonds subsidieerde deze workshop, waaraan 40 “kunstenaars” deelnamen.

Elk jaar houden De Damzwabbers een carnavalsmiddag voor ouderen en een voor mensen met een verstandelijke beperking. Het Koepelfonds heeft in 2010 deze middagen gesubsidieerd.

De Showbrassband (onderdeel van Showband ’75 Leidschendam) wilde 10 optredens geven in verzorgingshuizen in Leidschendam-Voorburg.

Het Koepelfonds subsidieerde twee optredens.

De Stichting IBCE organiseert in samenwerking met andere organisaties elk jaar een viering op 8 maart. Door een vermindering van de gemeentelijke subsidie was de stichting genoodzaakt een beroep te doen op andere fondsen, waaronder het Koepelfonds. Het doel van het project was allochtone en autochtone vrouwen met elkaar in contact te brengen.

In gymnasium Novum in Voorburg wordt tweemaal per week gerepeteerd door koren van de Stichting Corda Vocale. Dat veroorzaakt nogal eens wat parkeeroverlast in de wijk. Om iets terug te doen én om te laten horen wat de resultaten van de repetities zijn, geeft Corda Vocale een kerst-sing-along op zondag 17 december. Om de entreeprijs zo laag mogelijk te houden (geheel gratis was niet mogelijk) wordt een bijdrage aan het Koepelfonds gevraagd.
Het Koepelfonds droeg € 250 bij.

De Groene Basis is een stichting die is opgezet om natuur- en milieueducatie te geven aan basisschoolleerlingen. Vanaf 2014/2015 draait de stichting zonder subsidie. 20 vrijwilligers doen het werk. Aan de scholen wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de excursies. Dit jaar bestond de stichting 35 jaar. Om wat terug te doen voor al het werk dat de vrijwilligers verzetten, wilde het bestuur hun een biologisch buffet aanbieden en vroeg daar een bijdrage voor aan het Koepelfonds. 
Het Koepelfonds droeg de helft van de kosten, te weten € 410.

Hethuis is een woon- en werklocatie voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke of ernstig meervoudige beperking, opgezet door hun ouders. De jongeren zijn op verschillende gebieden aan het werk. Daarbij is een groepje dat glas en oud papier gaat ophalen. Om dit te kunnen vervoeren, is het de bedoeling twee bolderkarren aan te schaffen.
Het Koepelfonds doneert € 250 voor de aanschaf van een bolderkar.

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623