het Leidschendams A Capellakoor Cantiamo

Aan het Leidschendams A Capellakoor Cantiamo werd een toezegging gedaan voor een bijdrage van € 400 voor een verlaat jubileumconcert dat als gevolg van covid eerder geen doorgang kon vinden.

Stichting beeldende kunst Voorburg werd een bijdrage toegezegd van €250 voor de 5e Voorburgse Rondgang, een kunstenfestival in het Huygenskwartier. 

Stichting DuoFiets Voorburg richt zich op mensen die vanwege ouderdom, fysieke beperkingen of een beperkt sociaal netwerk weinig of niet actief zijn en of buiten komen. Het samen fietsen kan deze mensen letterlijk uit hun isolement halen. Daarom werd een bijdrage van €500 toegekend ten behoeve van de veiligheidsvoorzieningen.

Wilt u ook een aanvraag doen

Bekijk onze voorwaarden

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623