Platform Filantropie Leidschendam-Voorburg

'Samen sterk voor de samenleving'

Eind 2019 is de samenwerking gestart van fondsen, serviceclubs en de gemeente Leidschendam-Voorburg elkaar in een Platform Filantropie L-V. Filantropie staat voor het leveren van een bijdrage aan meer welzijn voor iedereen

Wat doen de fondsen en de serviceclubs?

Bij lokale fondsen, zoals Koepelfonds, Vlietwensen, Van Ravesteyn Fonds en Van Stee Stichting, kunnen buurtinitiatieven en cultureel-maatschappelijke organisaties aankloppen voor een financiële bijdrage. Door het organiseren van acties, zetten serviceclubs, zoals Lions, Rotary, Round Table en Soroptimisten, zich in om geld in te zamelen voor goede doelen in de gemeente.

Naast de lokale fondsen doen ook twee regionale fondsen mee aan het Platform Filantropie L-V: Capital Support en Fonds 1818. Zij dragen veel bij aan de goede doelen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Naast  organisaties en instellingen, kunnen ook personen kunnen bij individuele financiële nood een beroep doen op een fonds, namelijk bij het Sociaal Fonds (SSFLV) en het Van Ravesteyn Fonds.

Krachtenbundeling

De deelnemende organisaties aan het Platform Filantropie L-V zetten zich in voor de samenleving, soms met soortgelijke acties en doelgroepen. De krachtenbundeling in het platform moet leiden tot meerwaarde. De deelnemers verwachten meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de inwoners. Informatie-uitwisseling kan leiden tot doeltreffender inzet van de deelnemers op een breder terrein van doelen en projecten.

Meer bekendheid

Het platform gaat extra aandacht geven aan het vergroten van de bekendheid van de fondsen en serviceclubs die actief zijn in de gemeente. Het is de bedoeling dat inwoners en organisaties de activiteiten en mogelijkheden van de fondsen en serviceclubs makkelijker zullen vinden, onder andere door gezamenlijke publicaties en het plan voor een gemeenschappelijke website.

Deelnemende organisaties

 • Capital Support
 • Fonds 1818
 • Gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Koepelfonds
 • Lionsclub Voorburg
 • Lionsclub Voorburg Prinses Marianne
 • Rotaryclub Voorburg
 • Rotaryclub Voorburg Vliet
 • Soroptimistclub Voorburg – Rijswijk eo
 • Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg
 • Tafelronde 103
 • Van Ravesteyn Fonds
 • Van Stee Stichting

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623