Vergroten naamsbekendheid Coöperatie Wijzelf Vlietsaam

Coöperatie Wijzelf Vlietsaam is een online platform dat vragen om hulp en zorg en aanbieders daarvan bij elkaar wil brengen. Deze hulp kan vrijwillig of betaald zijn en betreft huishoudelijke hulp, klusjes in en om het huis, tuinwerkzaamheden en persoonlijke verzorging. Doelgroepen zijn ouderen en minder-validen. De groei van het aantal leden en aanbieders gaat erg langzaam, daarom wil het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, de naamsbekendheid vergroten. 
Het Koepelfonds droeg daaraan € 250 bij.

Wilt u ook een aanvraag doen

Bekijk onze voorwaarden

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623