Welkom op de website van de Stichting Koepelfonds.

Het Koepelfonds ondersteunt projecten en activiteiten die de sociale samenhang in de gemeente Leidschendam-Voorburg bevorderen.

Doe een aanvraag

Koepelfonds zoekt aanvulling van het bestuur.

Ben jij iemand die hart heeft voor de lokale samenleving in Voorburg en Leidschendam? En heb je je wortels in buurten en wijken en een netwerk met mensen die zich inzetten voor organisaties en activiteiten van sociale samenhang, sociale en culturele participatie? Dan ben jij op je plaats als bestuurslid van de Stichting Koepelfonds. De stichting wil de sociale contacten bevorderen, de gemeenschapszin en de vitaliteit van de samenleving versterken en de participatie van instellingen en inwoners aan de samenleving ondersteunen. Het Koepelfonds doet dit door kleinschalige activiteiten en projecten met een sociaal of sociaal-cultureel karakter financieel te ondersteunen, die anders niet of slechts gedeeltelijk zijn te realiseren.
Door het vertrek van een van de bestuursleden is een vacature ontstaan en daarvoor wordt een opvolger gezocht. Bij voorkeur iemand die de rol van secretaris wil vervullen. Van bestuursleden wordt verder gevraagd dat zij willen meedenken over vernieuwing en versterking van de contacten met lokale organisaties en initiatieven. Gezien de samenstelling van het bestuur zijn in het bijzonder vrouwen welkom. Affiniteit met het gedachtegoed van de sociaal-democratie en/of de vakbeweging is een pre
Het bestuurslidmaatschap vraagt een tijdsinvestering van +/- vier avondvergaderingen per jaar. Tussentijds kunnen aanvragen per mail worden afgehandeld. Verder wordt het op prijs gesteld als bestuursleden enkele malen per jaar een bezoek brengen aan een door het Koepelfonds ondersteunde activiteit.

Belangstellenden kunnen dit kenbaar maken aan Corien Pels Rijcken, voorzitter, per mail [email protected]. Zij kan ook nadere inlichtingen kan geven.
Het Koepelfonds is in 2001 ontstaan uit de Stichting Volksgebouw De Koepel. De stichting wil de sociale contacten binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg bevorderen, de gemeenschapszin in deze gemeente en de vitaliteit van de samenleving versterken en de participatie van instellingen en inwoners aan de samenleving ondersteunen. Dit wil het Koepelfonds bereiken door te voorzien in financiering van kleinschalige activiteiten en projecten met een sociaal of sociaal-cultureel karakter, die anders niet of slechts gedeeltelijk zijn te realiseren.
welke aanvragen hebben we gehonoreerd?

Ons vermogen

Het Koepelfonds beheert een vermogen van circa €120.000. Projecten worden zoveel mogelijk gefinancierd uit rente- en beleggingsopbrengsten.

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623