Welkom op de website van de Stichting Koepelfonds.

Het Koepelfonds ondersteunt sociale projecten en activiteiten die de sociale samenhang in de gemeente Leidschendam-Voorburg bevorderen.
Doe een aanvraag

Koepelfonds zoekt bestuursleden.

Ben jij iemand die hart heeft voor de lokale samenleving in Voorburg en Leidschendam? En heb je je wortels in buurten en wijken en een netwerk met mensen die zich inzetten voor organisaties en activiteiten van sociale samenhang, sociale en culturele participatie? 

Dan ben jij op je plaats als bestuurslid van de Stichting Koepelfonds. De stichting wil de sociale contacten bevorderen, de gemeenschapszin en de vitaliteit van de samenleving versterken en de participatie van instellingen en inwoners aan de samenleving ondersteunen. 

Het Koepelfonds doet dit door kleinschalige activiteiten en projecten met een sociaal of sociaal-cultureel karakter financieel te ondersteunen, die anders niet of slechts gedeeltelijk zijn te realiseren.

Door het vertrek van een van de bestuursleden is een vacature ontstaan en daarvoor wordt een opvolger gezocht. Van bestuursleden wordt gevraagd dat zij willen meedenken over vernieuwing en versterking van de contacten met lokale organisaties en initiatieven. Ervaring met de inzet van social media komt als geroepen. Affiniteit met het gedachtegoed van de sociaal-democratie en/of de vakbeweging is een pre.

Het bestuurslidmaatschap vraagt een tijdsinvestering van +/- vier vergadering per jaar. Tussentijds kunnen aanvragen per mail worden afgehandeld. Verder wordt het op prijs gesteld als bestuursleden enkele malen per jaar een bezoek brengen aan een door het Koepelfonds ondersteunde activiteit.

Belangstellenden kunnen dit kenbaar maken aan Corien Pels Rijcken, voorzitter, per mail [email protected]. Zij kan ook nadere inlichtingen kan geven.
Het Koepelfonds is in 2001 ontstaan uit de Stichting Volksgebouw De Koepel. De stichting wil de sociale contacten binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg bevorderen, de gemeenschapszin in deze gemeente en de vitaliteit van de samenleving versterken en de participatie van instellingen en inwoners aan de samenleving ondersteunen. Dit wil het Koepelfonds bereiken door te voorzien in financiering van kleinschalige activiteiten en projecten met een sociaal of sociaal-cultureel karakter, die anders niet of slechts gedeeltelijk zijn te realiseren.
welke aanvragen hebben we gehonoreerd?

Ons vermogen

Het Koepelfonds beheert een kleine vermogen van circa €120.000. projecten worden gefinancierd uit de renteopbrengsten. Een deel van het vermogen is risicoarm belegd. De renteopbrengst bepaalt dus de begroting van het Koepelfonds en dus het aantal projecten dat we kunnen ondersteunen.

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623