Welkom op de website van de Stichting Koepelfonds.

Het Koepelfonds ondersteunt projecten en activiteiten die de sociale samenhang in de gemeente Leidschendam-Voorburg bevorderen.

Doe een aanvraag
Het Koepelfonds is in 2001 ontstaan uit de Stichting Volksgebouw De Koepel. De stichting wil de sociale contacten binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg bevorderen, de gemeenschapszin in deze gemeente en de vitaliteit van de samenleving versterken en de participatie van instellingen en inwoners aan de samenleving ondersteunen. Dit wil het Koepelfonds bereiken door te voorzien in financiering van kleinschalige activiteiten en projecten met een sociaal of sociaal-cultureel karakter, die anders niet of slechts gedeeltelijk zijn te realiseren.
welke aanvragen hebben we gehonoreerd?

Ons vermogen

Het Koepelfonds beheert een vermogen van circa €120.000. Projecten worden zoveel mogelijk gefinancierd uit rente- en beleggingsopbrengsten.

© Copyright 2017 - Stichting Koepelfonds - Alle rechten voorbehouden

Privacy statement

Deze website is gesponsored en wordt onderhouden door

Het Koepelfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149623